Transporter room error

Přístup do transportní místnosti vyžaduje souhlas vyššího důstojníka.

Prosím použijte příslušné odkazy na hlavním serveru.

Konec hlášení.